Fenomenet gamification har blivit allt vanligare inom företag och organisationer men vad är egentligen gamification, eller spelifiering som det heter på svenska? Det handlar inte om att skapa spel som man kan tro utan att applicera spelmekaniken till andra områden, exempelvis inom företaget. Det är ett fenomen som har funnits länge i olika former och har fått mycket av sin inspiration från datorspel.

På vilket sätt kan spel underlätta inom företaget eller organisationen?

Gamification har blivit allt vanligare inom utbildningar och företag och används ofta för att motivera och engagera personal, kunder eller elever. Beroende på arbetsplats och bransch går det att anpassa och använda sig av spel som täcker behovet på verksamheten. Det spelar ingen roll om ni bara vill höja motivationen på arbetsplatsen eller arbeta mot säljmål, det finns spelifiering som passar alla organisationer och företag.

Vilka spelelement kan man då ta med i sitt spel? Det finns flera olika sätt att bygga upp spelifiering på arbetsplatsen och oftast är det rekommenderat att ta hjälp av experter inom gamification och skapande av spel på arbetsplatsen men dessa spelelement kan användas:

– Avatar

– Märken (Badges)

– Poäng

– Listor eller ligor

– Virtuell valuta

– Vinst (Reward)

– Nivå/level

Finns det några nackdelar med gamification?

De flesta tror att gamification handlar om att tävla mot varandra på individnivå men det behöver nödvändigtvis inte vara på det sättet, oftast leder prestationsmätning på individnivå till att motivationen minskar istället för att ökar. Disney har själva valt att berätta om när gamification används på fel sätt. De satte nämligen upp monitorer där textil och kläder tvättas, arbetarnas namn var med på monitorerna och man mätte antalet tvättade produkter och hur snabbt de tvättas. Detta gjorde att medarbetarna kände sig mer kontrollerade och en tvätterska som har jobbat för Disney i åtta år beskrev det som en “elektronisk piska”. Det är viktigt inom gamification att spelaren inte får uppleva sig mer kontrollerad genom spelet och att spelaren har viljan att använda sig av spelet.