Att välja företagsutbildning kan vara svårt och krångligt och frågor som kommer upp är vilka ska jag utbilda? Hur får vi ut mest av utbildningen? Förlorar vi något på att genomföra den? Detta är frågor som arbetsgivaren bör ställa sig innan valet av företagsutbildning för att undvika de vanliga misstagen vid genomförande av utbildning för företaget.

Vilka ska genomföra företagsutbildningen?

Ett vanligt misstag brukar vara att fel eller för många/för få medarbetare genomför utbildningen och beroende på upplägget av utbildningen beror det på hur många som bör genomföra den. Är det en företagsutbildning med hjälp av e-learning som handlar om konflikter på jobbet så bör nog de flesta medarbetarna genomföra utbildningen eftersom den kan gynna alla på arbetsplatsen. Självklart kanske alla inte kan genomföra den då den dagliga verksamheten ska fungera samtidigt som företagsutbildningen men då kan det vara lägligt att ta in en vikarie som kan sköta verksamheten medans utbildningen genomförs eller ha ett rullande schema.

Hur får vi ut mest av utbildningen?

För att få ut så mycket som möjligt av utbildningen är det viktigt att de som vill genomföra den får chansen, då motivation och engagemang sträcker sig långt. Vanliga misstag brukar vara att omotiverade medarbetare får chansen att gå utbildningen före andra mer motiverade medarbetare, vilket brukar leda till att man inte får ut allt från utbildningen. Lägg upp en plan för vad ni vill uppnå med företagsutbildningen och sätt upp klara mål med den. Planera också in hur mycket arbete och tid som kan bli lidande, så att det är planerat för att verksamheten ska fortgå som vanligt under utbildningstillfället.

För att undvika de vanliga misstagen är planering egentligen A och O, med en tydlig planering och målsättning kan det inte bli några frågetecken från medarbetarna vad man som företag vill få ut av företagsutbildningen som är aktuell. Uppdatering och utveckling är viktigt inom företagsbranschen och det finns otroligt många utbildningar eller inspirationsföreläsningar som ökar kompetensen eller stämningen på arbetsplatsen.