Med en företagsutbildning menar man en utbildning som finansieras av företaget och utbildningarna brukar vara anpassade efter företagets behov och målsättning. Idag finns det väldigt många olika företagsutbildningar inom flera områden och dom genomförs på olika anpassade sätt, men två av de vanligaste varianterna av företagsutbildning är företagsanpassade utbildningar och öppna kurser för företag.

Företagsanpassade utbildningar

En företagsanpassad utbildning innebär egentligen precis vad det låter som, det är en skräddarsydd utbildning utifrån företagets egna önskemål eller behov, för en specifik organisation. De flesta utbildningsarrangörer erbjuder företagsanpassade utbildningar och de brukar genomföras antingen i företagets lokaler eller arrangörens beroende på vad som passar organisationen bäst.

Öppna kurser för företag

Både företag och privatpersoner kan gå på öppna kurser för företag och det finns kurser inom flera olika områden, allt från IT och ledarskap till transport eller ekonomi. Utbildningen följer vanligtvis ett förutbestämt tidsschema och genomförs i utbildnings-arrangörens lokaler.

Valideringar

En validering brukar vara anpassad till individen för att denne inte ska behöva utföra hela utbildningen i onödan. Att utföra en validering är ett sätt för individen som har yrkeserfarenhet att förkorta utbildningen och få en dokumenterad kompetens inom yrkesområdet. Ofta kan en validering vara rätt val om du har yrkeserfarenheten men saknar den formella kompetensen inom arbetsområdet. Många gånger kan en validering vara nödvändig om arbetstagaren har genomfört en utbildning i ett annat land.

Marknaden idag ställer höga krav på att hålla sig utvecklande och uppdaterad men det medför också många fördelar för alla parter. Inte nog med att medarbetaren blir glad och motiverad utan det gör hela företaget mer konkurrenskraftigt och höjer hela företagets kompetens. Tack vare det stora utbudet av företagsutbildningar finns det någon kompetenshöjare eller inspirationsföreläsning för alla, och med de olika anpassade utbildningarna bör de flesta ha tiden och viljan att jobba med sin kompetensutveckling inom organisationen.