Att utveckla medarbetarnas kompetens är positivt för alla parter men det kan vara svårt att hitta en företagsutbildning som passar den anställde och arbetsgivaren perfekt. Här har vi listat tre tips på vad man bör tänka på när man väljer företagsutbildning.

Vilken sorts utbildning?

En av de första sakerna att bestämma är vilken sorts företagsutbildning som passar medarbetaren i fråga bäst. E-learning är väldigt populärt då det inte kräver någon bestämd ort och kan oftast utföras snabbare och effektivare. Beroende om individen ska genomföra en kurs eller en validering för sin kompetens så finns det mesta inom e-learning. Faktorer som spelar in är vilken sorts utbildning som ska genomföras och hur många individer som bör genomföra den.

Omfattning av utbildning

Omfattningen av utbildningen är också en viktigt del i upplägget av utbildningsperioden. Tidsperioden bör vara den längd som passar både arbetsgivaren och medarbetaren så det exempelvis är planerat för att det inte ska byggas upp för mycket arbete på arbetstagarens bord medan utbildningen genomförs. Omfattningen påverkas också av vilken sorts utbildning som valdes eftersom det går att utföra en utbildning på internet mer effektivt än om det vore ortsoberoende. Men självklart behöver individen vara på plats vid genomförande av vissa valideringar och kurser, t.ex. diverse körkort eller inspirationsföreläsningar.

Användning av utbildning

Vid kompetensutveckling behöver man också tänka igenom vad utbildningen eller valideringen kommer att göra för nytta i framtiden. Valideringar kan ofta vara nödvändiga för att individen ska kunna utföra vissa delar av arbetet men går medarbetaren en kurs bör temat vara relevant till arbetsplatsen eller arbetsuppgifterna. Använder exempelvis inte vissa medarbetare Excel i sitt dagliga arbete så behöver de kanske inte genomföra den kursen just nu? Arbetsgivaren och arbetstagaren bör prata genom utbildningen och behovet av den för att komma fram till en lösning som passar alla på arbetsplatsen.