Det har blivit allt viktigare att hålla sig uppdaterad och utvecklande i de flesta branscher. En av de vanligare sätten är genom en företagsutbildning, men vad är en företagsutbildning? Vad ska man tänka på vid valet av utbildning och vilka är de vanliga misstagen?