Det kan vara svårt att hålla personalen motiverad och många lämnar sina arbeten på grund av brist på utveckling och utbildning. En form inom kompetensutveckling som har vuxit i taket är e-learning. E-learning kommer från engelskan och betyder elektroniskt lärande eller digitalt lärande på svenska, vilket innefattar egentligen allt material som levereras på digital väg inom lärande eller utveckling. Utbildningsmetoden slog igenom i Sverige i slutet av 1990-talet och har sedan blivit väldigt vanligt inom utbildningar för företag såväl skolor.

Distans

E-learning genomförs oftast på distans med hjälp av bland annat internet eller andra nätverk vilket hjälper när många företag inte har tid att skicka iväg personalen på utbildning i flera dagar. Det går inte bara att utföra utbildningen på egen planerad tid utan många genomför sin utbildning på mobilen, men det är inte den tekniska specifikationen man pratar om vid effektiviseringen utan det är det pedagogiska upplägget som avgör.

Utbudet

Valmöjligheterna kring utbildningen ökar oerhört mycket med hjälp av e-learning, istället för att vara bunden till en viss plats eller område och begränsad till de utbildningar som går att genomföras inom en viss radie. Det finns online- och distansutbildningar från kompetenta människor och organisationer i hela världen och utvecklingsmöjligheterna blir mycket bredare och öppnare.

Utmaningar inom e-learning

Det finns nackdelar även inom e-learning och det är en utbildningsform som trots allt kanske inte passar alla. Disciplin och motivation är viktiga faktorer vid e-learning eftersom när man har friheten att lägga upp sitt utbildningsschema efter egna behov brukar det också vara den egna individens ansvar att uppfylla schemat eller målsättningen. Många kan också sakna mötet med läraren för att fråga saker eller diskutera och även sakna det sociala där interagera med människor är en del av inlärningsprocessen. Eftersom e-learning ofta genomförs med hjälp av internet och dator eller mobil så krävs självklart också vissa tekniska specifikationer.