E-learning har tagit världen med storm de senaste decennierna och fördelarna med utbildningsformen är många, det finns större utbud av olika utbildningar, det är lättare och effektivare att genomföra utbildningen och det är mycket vänligare för miljön, för att bara nämna några.

Förstahandsval hos många

Vi är alla olika inlärningsprocesser, vissa vill studera på kvällen hemma i lugn och ro och vissa vill gå till ett klassrum och interagtera med andra individer eller lyssna på en föreläsare IRL. E-learning har gjort det möjligt att ännu mer anpassa innehållet efter individen och erbjuda relevant och personlig utbildning. Digitala utbildningar erbjuds ofta på flera enheter som mobil, dator, surfplatta med mera och kan oftast utföras på egen planerad tid.

Effektiviseringen

E-learning ökar effektiviseringen inte bara genom att vara digital och kan utföras där det passar individen bäst utan kostnaderna kan också minska markant. Utbildningstid, resor, boende, instruktörer och material för alla utgifter som minskar drastiskt med hjälp av digitalt lärande. När det införs ett nytt system på arbetsplatsen eller ett arbetssätt har blivit uppdaterat kan e-learning vara ett bra sätt för organisationen att snabbt utbilda personalen eller utbilda ny personal. Digitalt lärande ökar effektiviseringen på många sätt och det blir lättare att tillgå med uppdaterad och relevant utbildningsmaterial samt också lättare att komma igång med utbildningen från starten.

 

Miljövänligare

Tack vare användningen av e-learning påverkas miljön bättre genom att energiförbrukningen minskar med 85% och koldioxidavtryck med 90% och detta för att resandet minskar, inga resurser kring lokaler, boende eller utrustning samt att det tar bort behovet av papper.

Inom e-learning finns det någon kurs eller utbildning för alla men utbildningsformen kräver också en del ansvar från individen i form av disciplin för att utföra studierna på anpassas planerad tid och det är även upp till individen att hålla motivationen igång när det inte finns andra människor tillgänglig på samma sätt.