Att hålla sig uppdaterad har blivit väldigt viktigt i flera branscher och det finns olika sätt att utföra detta på arbetsplatsen. På den här hemsidan kan du läsa om allt inom företagsutbildningar. Vad är en företagsutbildning och vilka finns det? Du kan också läsa om vad man bör tänka på vid valet av företagsutbildning och vanliga misstag som företag gör vid planerande och utförande av utbildningen.

E-learning

E-learning har tagit världen med storm och vi tar upp begreppet och vad det egentligen innebär. Vad är fördelarna med e-learning som utbildningsform och finns det egentligen några nackdelar eller vad kan svårigheterna med utbildningsformen vara? Även om det finns flera fördelar för e-learning så passar kanske inte utbildningsformen alla.

Spel inom företag

Gamification är ett koncept som har blivit allt vanligare inom företag och utbildningar, spelifiering som det heter på svenska handlar om att genom spelmekaniken skapa mer motivation och engagemang hos sina anställda men det kan också användas för att öka försäljningen eller liknande. Vi tar upp fördelarna och nackdelarna som finns inom gamification, hur man som företag bäst applicerar spelifiering på arbetsplatsen. Du kan också läsa om olika gruppaktiviteter som kan vara positiv för företaget och varför det är så viktigt att ta en paus när man arbetar eller studerar en längre tid.

Med hjälp av den här sidan hoppas vi att det blir lite klarare i djungeln av företagsutbildningar och att motivationen och engagemanget på er arbetsplats har chans att öka med hjälp av gamification eller andra roliga gruppaktiviteter.